WELCOME TO SWEDEN!
Tababarka Xirfadaha Iswiidhis

Khibrad ma u leedahay xirfad gaar ah? Waxaa dhici karta in aanad shaqaynba dhammaan, ama aad ka shaqaysay wax yar Iswiidhan. Koorasadayada Tababarka xirfada Iswiidhish waxaad baran doontaa Af Iswiidhiska aad u baahantahay in aad ku shaqayso xirfadaada aad dooratay, ama in ay kuu ogolaato in aad sii wadato daraasad dheeraad ah gudaha Iswiidhan. Qaybaha kooraska waxaa lagu fulin karaan goob shaqo oo lagu beddelo casharada qoraalka ah ee goobta Eductus.

SFI/Af Iswiidhishka Muhaajiriinta

Baro Af Iswiidhishka! Waxaanu bixinaa koorsooyin kala duwan oo luqadda Iswiidhishka ah. Haddii aad ku cusubtahay Iswiidhan, waxaanu bixinaa Af Iswiidhiska muhaajiriinta (SFI). Sidoo kale waxaanu bixinaa Af Iswiidhishka sidii luqad Labbaad (SAS) labbadaba mid bilow ah iyo mid heer dhexe ah.

Tabarka, bilowga ganacsi ama helida shaqo
Ma u baahantahay in aad ku darto xirfadahaaga wax si aad u hesho shaqo aad rabto ama aad u hesho koorso? Sidoo kale waxaanu bixinaa adeegyo kala duwan oo kaa caawin kara in aad gasho suuqa shaqadda ee Iswiidhan. Xagayaga waxaad wadan kartaa koorso, heli doontaa taagerada raadinta shaqada ama bilaabi doontaa shirkadaada. Nala soo xidhiidh anaga oo waxaanu kuu sheegi doonaa wax badan oo ku saabsan goobta kuu dhow.
Noqo mid guul gaadha gudaha Iswiidhan!
xafiisyada Eductus

Eductus (headquarters)

Box 2546

403 17 Gothenburg

+46 31 704 80 00

Tababarka xirfaddeed ee Iswiidhishka

Koorsooyinka Tababarka Xirfadaha ee Iswiidhan waxa aad ku baran kartaa in aad ka shaqayso shaqada la doortay, ama in ay kuu ogolaato in aad sii wado waxbarasho dheeraad ah Iswiidhan gudaheeda. Tabarka xirfadaha Iswiidhan waxaa iska leh dadka mid uun aan dhammaanba shaqayn, ama wax yar ka shaqeeyay gudaha Iswiidhan. Qayb ka mid ah kooraska waxaa lagu fulin karaa goobta shaqo oo lagu bedelay casharo dhigaal ah goobta Eductus.

Wax ku saabsan Tababarka Xirfadaha ee Iswidhish

Dhigaalka oo lagu daray khibrad farsamo
Tusaale ahaan, waxaad ku qaadan kartaa wakhti goobta shaqada si aad ugu hadasho afka adoo kula hadlaya Af Iswiidhish saaxiibada shaqada oo baranaya sida goobta shaqadu u shaqayso. Casharada dhigaalka aha iyo hadalo la jeedinayo oo ka dhacay Eductus. Casharka dhigaalka ah waxa uu xooga saaraya suuqa shaqaalaynta iyo tababarka xirfadda Iswiidhishka ah.

Qorshaha waxbarashada ee shakhsiyeed
Si aad degdeg ugu gaadho ujeedadaada, adiga iyo macalinkaaga Educts waxay ku bilaabaan u diyaarinta si wada jir ah qorshe wax barasho. Koorasadan waxaa loo fulin karaa mid uun si buuxda- ama nus gelin ahaan. Waxay ku dhammaataa 10 wiig laakiin way ka gaaban kartaa waanay ka dheeraan kartaa.

Ku dar tababarka xirfadeed
Haddii aad doonayso in aad ku darto Tababarka xirfadaada Iswidhish tababar xirfadeed, sidoo kale tan waad nala samayn kartaa. Waxaanu bixinaa koorsooyin bilow ah ama qaybo kala duwan, tusaale ahaan, Warshadaha, ku kaydinta alaabta bakhaarada/gaadiidka, adeegyada/tafaariiqda iyo daryeelka caafimaad/dugsiyada/daryeelka bulshadda. Sidoo kale waxaad ku dari kartaa koorsooyinkaaga shaqo hordhac ah (instegsjobb) ama SFI.

Maxay Tababarka Xirfada Iswiishish kuu hogaamisaa?

Ujeedada koorsadu waa in ay kaa caawiso in aad u hesho shaqadda si degdeg ah. Si aad shaqo uga hesho Iswiidhan waxaad caadi ahaan u baahantahay in aad ugu fiicaan tahay aad luqadda Iswiidhishka. Tababarka Xirfadda Iswidhish waxay xooga saartaa Af Iswiishishka gudaha goobta shaqada. Sidoo kale waxaad baran kartaa habka dhaqanka shaqaalaha shirkadda iyo maamulku u wada shaqeeyaan ee Iswiidhan.

Yaa loogu talo galay koorsada?

Haddii aad shaqo doon tahay oo aad ka diiwaan gashan tahay Arbetsförmedlingen (Adeega Shaqadda ee Dad waynaha) waxaad ka codsan kartaa koorsadan adoo soo marayo shaqaalaha kiiska. Koorsadan waxay ku habboontahay dadka u baahan in ay ku hadlaan Afkooda Iswiidhishka si ay awood ugu yeeshaan in ay ka shaqeeyaan gudaha Iswiidhan. Dadka hadda ka horba ka haysta takhasus xirfaddeed wadamadoodii, ama garanaya waxa laynka shaqada ay doonayaan yahay si ay u raacdeeyaan gudaha Iswiidhan.

Aqoontee hore ayaan u baahanahay?

Waxba.

Sababteen u dooranayaa Eductus?

  • Waxaanu xooga saarnaa baahiyahaaga. Waxay kaa caawisaa in aad degdeg wax u barato.
  • Waxaad la xidhiidhi doontaa caalamka shaqada.
  • Waxaa lagu siin doonaa caawimada qorida khibrada shaqo (CV) iyo warqaddaha codsashada ee codsiyada shaqadda.

Sida loo codsado

Lahadal shaqaalaha kiiskaaga xaga Arbetsförmedlingen.